LTV Neer Tennisclub Neer

 

 

 

 

 

Kermistoernooi 2024

 


 

AANMELDEN KERMISTOERNOOI 25 aug. t/m 31 aug,


UITSLAGEN KERMISTOERNOOI 2023

 

UITSLAGEN KERMISTOERNOOI 2022


 

Speeldata: Zondag 25 augustus t/m Zaterdag 31 augustus 2024
Sluitingsdatum inschrijving: Zaterdag 17 augustus 2024
Deelnemers dienen in 2024 de leeftijd van 18 jaar of meer te bereiken

 

Toegestane speelsterktes en Toegestane combinaties qua speelsterkte zijn:

[6 & 9] - [6 & 8] - [7 & 7] - [7 & 8] - [7 & 9] - [7 & 8] - [8 & 9] of [9 & 9] EN GD 5

Er wordt uitgegaan van de speelsterkte, zoals de KNLTB deze als eindejaarsrating in de dubbel heeft vastgesteld. Een 'niet-tennisser' (zonder KNLTB spelerspasje) beschouwen we als speelsterkte 9.

 

Beschikbaarheid van deelnemers In verband met de wedstrijdplanning en eventuele onvoorspelbare weersomstandigheden vragen we alle deelnemers om gedurende de speeltijden van het toernooi zoveel mogelijk beschikbaar te zijn en het aantal verhinderingen tot een minimum te beperken. Echter om het toernooi ├╝berhaupt te kunnen plannen en uit te kunnen spelen, dienen we toch een aantal uitgangspunten te hanteren t.a.v. de beschikbaarheid van onze deelnemers: 1. Om op zondag zoveel als mogelijk poulewedstrijden te kunnen plannen, dient u (of als koppel) zondag 's middags en/of 's avonds beschikbaar te zijn. 2. In verband met de vervolgwedstrijden dient u (of als koppel) de donderdag en/of de vrijdag beschikbaar te zijn. 3. In verband met het spelen van (halve) finales dient u op zaterdag de gehele dag beschikbaar te zijn.

 

Spelregels van het Kermistoernooi in het kort

1. Alle wedstrijden (m.u.v. de finales) worden gespeeld over een tijdsduur van 1 uur. Dit is inclusief 5 minuten inspelen en het vegen van de banen!!

 

2. Afhankelijk van de resultaten in de poulewedstrijden wordt elke koppel ingedeeld in het afvalschema A of afvalschema B binnen zijn categorie. Elke afvalschema krijgt dan uiteindelijk 1 winnend koppel!!

 

3. T/m de halve finales wordt er om het aantal gewonnen games gespeeld. Dus niet om gewonnen sets!!

 

4. De stand, die op het moment van het eindsignaal op het scorebord staat, geldt. De game wordt dus niet uitgespeeld!!

 

5. In de poule krijgt het winnend koppel 2 punten per gewonnen wedstrijd. Bij een gelijkspel levert elk koppel 1 punt op.

 

6. Indien blijkt dat koppels bij de eindstand in de poule een gelijk aantal punten hebben, gelden de volgende regels om de uiteindelijke rangorde te bepalen: a. Gamesaldo, b. Onderling resultaat, c. Aantal games voor, d. Loting.

 

7. In het afvalschema geldt dat bij een gelijke stand het koppel doorgaat dat de laatste game heeft gewonnen!!

 

8. De finales op zaterdag worden gespeeld om 2 gewonnen sets!! Waarbij in de eventuele 3e set een super-tiebreak wordt gespeeld.

 

9. Bij onsportief of ander afkeurend gedrag van speler(s) heeft de wedstrijdcommissie het recht om passende maatregelen te nemen, zoals eventuele verdere uitsluiting van het toernooi.

 

10. In alle andere situaties, die niet worden afgedekt door bovenstaande regels, is het besluit van de wedstrijdcommissie bindend.

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacyverklaring