LTV Neer Tennisclub Neer

 

 

 

 

 

Tennisles senioren 2024

 

De lessen zijn op dinsdavond, in de groep van 20:00-21:00 zijn nog een paar plaatsen en van 21:00-22:00 is de les nog helemaal vrij.

Aanmelden kan via deze link voor 1 december.

 

Het gaat om 16 lessen:
De lessen zullen weer op dinsdag worden gegeven, door Lars Gillissen van Personal tennis.
Ze starten op 9 januari, alleen in de schoolvakanties is er geen les

 

Aanmelden kan tot 1 december.

1 lesuur kost 61,50 dat betekend:
les met 4 personen  15, 38 per les. 16 weken = 246,00 per persoon 
les met 6 personen 10,25 per les. 16 weken = 164,00 per persoon 
les met 8 personen 7,69 per les. 16 weken = 123,00 per persoon 

Het aantal personen per les is afhankelijk van het aantal aanmeldingen.


-Als door slecht weer geen training mogelijk is, dan geldt dat:
– 11 tot 19 lessen,       2 inhaaltrainingen.

 

– Buiten de feestdagen en vakanties wordt er iedere week les aangeboden of dit moet anders gecommuniceerd worden (Bijv., ziekte-regen-onvoorziene omstandigheden).
– De trainer communiceert dit aan de groepen via whatsapp, e-mail of een belletje.
– Wanneer u als klant verhinderd bent op een reguliere lesdag bent u deze normaal gesproken kwijt. U kunt kiezen om de les aan iemand anders te geven van hetzelfde niveau, communiceer dit wel met de des betreffende trainer.
-Een training duurt 55 minuten.
-Lessen, die uitvallen doordat de leerling verhinderd is (geblesseerd, ziekte, werk, coronamaatregelen) worden geacht te zijn gegeven.
-Bij slecht weer (regen, kou) nemen de trainers contact op met de deelnemers, anders gaat de les altijd door.
-Indien een les niet kan worden voortgezet na aanvang door bv. weersomstandigheden, dan wordt deze geacht gegeven te zijn.
-De leerling kan een aan hem/haar te geven les overdragen aan een derde mits toestemming van de trainer i.v.m. niveau in de groep. Bij structurele overdracht is er tevens toestemming nodig van Personal Tennis.
-Wanneer een trainer op een of andere reden verhinderd is kan deze vervangen worden door een andere trainer van Personal Tennis.
-Indien men traint in een groep van 2 of meer personen, is men ook in geval van ziekte of geblesseerd raken het trainingsgeld verschuldigd aan Personal Tennis.

 

 

 

 

 

Privacyverklaring