LTV Neer Tennisclub Neer

 

 

 

 

 

Baanregelement

Algemeen

De Bartels en P&P banen (en baan Verheijden na 20.00 uur) zijn bestemd voor senioren. Als er wachtende senioren zijn moeten jeugdleden deze banen ongevraagd verlaten. Baan Verheijden is tot 20.00 uur bestemd voor jeugdleden, of voor een senior die met een jeugdlid speelt. Deze senior heeft dan dezelfde rechten als het jeugdlid. Als er wachtende jeugdleden zijn moeten senioren deze baan ongevraagd verlaten. Baan Beurskens is voor de jeugdleden. Als er wachtende jeugdleden zijn moeten senioren deze baan ongevraagd verlaten.

  

Officiële activiteiten

(zie de activiteitenkalender)

 • Competitiewedstrijden, toernooien en georganiseerde clubactiviteiten hebben altijd voorrang op alle banen.
 • Zijn voor de activiteit alle banen nodig; dan is geen recreatietennis mogelijk.
 • Zijn de Bartels, P&P en Verheijden banen nodig; dan is de Beurskens baan beschikbaar voor de jeugdleden.
 • Zijn alleen de Bartels en P&P banen nodig; dan is de Verheijden baan voor de senioren en de Beurskens baan voor de jeugdleden.
 • Is alleen de Bartels baan nodig; dan gelden voor de overige drie banen de regels zoals beschreven onder algemeen.

  

Wachtlijst

 • Als er wachtenden zijn geldt voor mixed- en/of dubbelspelers een speeltijd van maximaal 45 minuten, en voor enkelspelers een speeltijd van maximaal 30 minuten, gerekend vanaf het moment dat de wachtenden aanwezig zijn.
 • Pasje ophangen bij de baan die het langst bezet is (even informeren welke baan dit is).
 • Stel de klok in op 30 minuten (enkelspel) of 45 minuten (dubbelspel).
 • Alleen de speler(ster)s waarvan de spelerspasjes op het bord hangen zijn gerechtigd op dat moment om te spelen.

  

Onderhoud banen/tennispark

 • Om de banen in een goede staat te houden is men verplicht: de banen uitsluitend te betreden met tennisschoenen.
 • Houdt het gehele park en gebouw schoon. Gooi papier en blikjes in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Meld gebreken aan de banen en kapotte onderdelen in het park en kantine/kleedruimten meteen aan de Technische Commissie.

  

Baanverlichting

 • De baanverlichting kan, als er geen kantinedienst is, bediend worden met de schakelaars in de hal van de kleedruimten.
 • Deze werken alleen als de controle lampjes branden.
 • De baanverlichting gaat zonder waarschuwing om 23.00 uur automatisch uit!Zorg er voor dat voor die tijd de baan gesleept is. Gebruik de verlichting economisch.
 • Wacht ongeveer 15 minuten met het opnieuw inschakelen van de baanverlichting als je, per ongeluk, de verlichting hebt uitgeschakeld.
 • Let er op dat alle verlichting uit is als je als laatste vertrekt.

  

Introduce

 • Een lid kan een niet-lid introduceren door een dag- of een vakantiekaart te kopen.
 • Als lidben je verantwoordelijk voor het gebruik van de banen en accommodatie door je introducé(s).
 • Klik op deze link voor de kosten van een dag- of een vakantiekaart, de geldigheid van een vakantiekaart of waar je deze kaarten kunt kopen.
 • De eigen leden hebben voorrang boven de houder van een vakantiekaart. Dit betekent dat indien de banen vol zijn een eigen lid de houder van een vakantiekaart kan vragen om plaats te maken.
 • Houders van een vakantiekaart zijn verplicht om hun vakantiekaart op te hangen in het afhangbord.
 • De bestuursledenzijn bevoegdom introducés te vragen naar hun dag- of vakantiekaart en eventueel personen de toegangtot het tennispark te verbieden als daar aanleiding voor is.

 

Vorst bij SmashCourt tennisbanen
Winterse omstandigheden: wat te doen met de banen?
Met temperaturen van rond het vriespunt en zelfs daaronder lijkt de winter nu toch echt te zijn aangebroken. Dan rijst ook altijd weer de vraag hoe om te gaan met de tennisbanen. Kan er nu wel of niet gespeeld worden en wat kunnen we er wel of niet aan doen? Er bestaan bij verenigingen nog wel eens wat misverstanden over de bespeelbaarheid van tennisbanen tijdens diverse winterse omstandigheden. In dit artikel bespreken we de effecten op de meest voorkomende baansoorten.

 

Vorst en sneeuw
En dan zijn er natuurlijk de meer zichtbare effecten van winterweer zoals vorst en sneeuw. Indien er sneeuw op de banen ligt, is het zowel op gravel als op zand ingestrooid kunstgras niet verstandig dit zomaar weg te schuiven. Bij zandkunstgras en rood zand ingestrooid kunstgras kunnen de kunststof vezels beschadigen en wordt met de sneeuw ook veel instrooimateriaal verwijderd. Dit beïnvloedt de speeleigenschappen en wellicht zelfs de levensduur van de banen. Een afdekzeil is overigens een prima remedie bij sneeuwval, waar bovendien geen technische bezwaren aan kleven.
Bij vorst zijn alle baantypen in principe bespeelbaar. Je kunt geen directe schade aanbrengen aan de toplaag. Het ligt voor de hand dat banen bij vorst wel harder en gladder zijn, met alle nadelen en risico’s van dien. Ook dan dien je als vereniging een zorgvuldige afweging te maken alvorens de banen vrij te geven.

 

Opdooi
Opdooi is de grootste vijand van tennisbanen in de winter. Veel tennisbanen in Nederland zijn aangelegd op een fundatie van lava. Als water in de lavafundatie bevriest, neemt de dichtheid af en het volume sterk toe. Gevolg is dat de lavakorrels letterlijk omhoog komen. De fundatie zet als het ware uit. Als het bevroren water in de fundatie vervolgens gaat smelten, is er sprake van zogenoemde opdooi. De uitgezette massa verliest zijn stabiliteit.
Het water dient op een natuurlijke wijze weer terug te zakken in de originele staat. Is er nog deels vorst aanwezig in de lavalaag, dan zullen bij betreding en bespeling van de tennisbanen de lavakorrels worden weggedrukt. Dit is vergelijkbaar met voetstappen in het zand.

 

Het gevaar om de banen te snel in gebruik te willen nemen, loert vooral bij de all weather systemen, omdat het fenomeen opdooi minder goed zichtbaar is dan bijvoorbeeld op gravel. Aan het oppervlak kun je het niet zien, waardoor het idee kan bestaan dat de banen probleemloos bespeelbaar zijn. Bespeling kan in dat geval onder meer leiden tot kleine kuiltjes in de baan die een negatief effect hebben op het balstuitgedag. Bij gravel zijn de gevolgen van opdooi veel duidelijker zichtbaar. De toplaag wordt zichtbaar papperig. Om te kunnen spelen op gravel na opdooi dient de baan eerst te worden gewalst. Ook voor kunstgrassystemen kan het verstandig zijn na opdooi licht te walsen. Vanwege de slecht zichtbare effecten van opdooi, is het vooral bij kunstgrassystemen goed de bespeelbaarheid te controleren. Als de lavafundatie nog niet in zijn geheel is teruggezakt, merk je bij betreding van de baan dat de kunstgrasmat licht wordt ingedrukt. Alsof er lucht zit tussen de mat en de fundatie. Hoor je tijdens het lopen een hol geluid, dan zijn de banen nog niet bespeelbaar. De stuit van een bal kan overigens ook zekerheid bieden. Een vallende bal op een baan met opdooi zal nauwelijks opstuiten

  

In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt van jullie verwacht dat je in goed overleg een soepele, creatieve oplossing zoekt zodanig dat alle betrokkenen zo weinig mogelijk geschaad worden in hun belangen. 

 

 

Bestuur LTV Neer

 

Privacyverklaring